Parafia pw. św. Wincentego Ferreriusza
w Borzęcinie Dużym
INTENCJE MSZALNE 6-12.05.2024r.
8 maja, 2024

Poniedziałek 06.05.2024 (święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba)
g. 7:00 +Piotra Krupę od ucz. pogrzebu; wypominki nr 1
g. 17:30 +Janinę i Władysława Wiśniewskich, oraz za zmarłych z rodziny
Krauze i Wiśniewskich; wypominki nr 2
Wtorek 07.05.2024 (wspom. NMP Matki Łaski Bożej)
g. 7:00 +Tadeusza Brzezek od ucz. pogrzebu; wypominki nr 3
g. 17:30 +Genowefę i Leona Kalenik; wypominki nr 4
Środa 08.05.2024 (ur. św. Stanisława biskupa i męczennika)
g. 7:00 +Piotr Krupę od ucz. pogrzebu; wypominki nr 5
g. 14:00 +Msza św. pogrzebowa +Michała Dzwonkowskiego (9.06. miesiąc po
śm.);
g. 17:30 (wspólna): +Stanisławę i Bolesława Sobieckich; +Stanisława
Kucharskiego; +Stanisława z ok. imienin i Jadwigę Rybickich; +Stanisława i
Annę, Stanisława Bożyk; +Stanisławę i Jana Stanickich; +Stanisława i
Stefanię Antoniak; Stanisława i Zofię Widawskich; +Stanisława i Czesławę
Łach; +Stanisława, Stanisławę, Stanisława Gontarz; wypominki nr 6
Czwartek 09.05.2024
g. 7:00 +Kazimierę Garaj w 17 rocz. śm.; wypominki nr 7
g. 17:30 (bierzmowanie); wypominki
Piątek 10.05.2024
g. 7:00 +Tadeusza Brzezek od ucz. pogrzebu; wypominki nr 8
g. 17:30 +Stanisława w 24 rocz. śm., Kazimierę, Bogdana, Danutę, Mariana,
pradziadków, dziadków Dąbrowskich, i zm. z ich rodzin, Franciszka i Irenę
Witkowskich, pradziadków Witkowskich; wypominki nr 9
Sobota 11.05.2024
g. 7:00 +Piotra Krupę od ucz. pogrzebu; wypominki nr 10
g. 17:30 +Zenona Grota; wypominki nr 11
Niedziela 12.05.2024 (ur. Wniebowstąpienie Pańskiego)
g. 8:30 intencja 1: +Eugeniusza w 3 rocz. śm., Zofię i Stanisława
Pytlakowskich, Janinę, Grzegorza i Stanisława Dziarmaga;
intencja zbiorowa: +Grzegorza, Ewę, Adama, Mariannę Michlewicz,
Antoninę i Stanisława Bogurat, cr. Zielińskich, Boguratów, Rutkowskich;
+Tadeusza Brzezek od ucz. pogrzebu; +Cecylię Marię Wiśniewską miesiąc
po śm.; +Zofię i Stanisława Kacperczyk; +Piotra Krupę od ucz. pogrzebu;
+Eugeniusza Owczarskiego w 1 rocz. śm., Reginę i Gerarda Owczarskich, za
całą rodzinę Owczarskich i Filipków; +Ryszarda Kępkiewicza, Bożenę
Majewską i Leokadię Kępkiewicz; +Zofię Ciećwierz w 2 rocz. śm, z ok imienin, za całą rodzinę Ciećwierzów i Ruszteckich, Zofię Rusztecką z ok. imienin, Stanisławę Ciećwierz; +Marka Józefa Grott od ucz. pogrzebu;
+Zofię Chojnacką w 2 rocz. śm., Stanisława Chojnackiego, Andrzeja Mleczek i zm. z ich rodzin; wypominki nr 12
g. 10:00 +Janinę i Władysława Sumków i za zmarłych z ich rodzin; wypominki nr 13
g. 11:30 (suma odpustowa) za parafian; wypominki nr 14
g. 16:00 +Zofię i Stanisława Stańczuk z ok. imienin; wypominki nr 15